1. AGRIMONY / Agrimonia eupatoria / Agrimonie

Dit is een remedie voor mensen die een vrolijk gezicht laten zien, maar hun zorgen en leed verbergen achter een masker. Ze houden niet van confrontaties. Agrimony helpt  om weer in contact te komen met het gevoelsleven. Hierdoor kan innerlijke onrust verdwijnen en daardoor wordt men rustiger.

 

2. ASPEN/ Populus tremula / Esp

Angsten waarvan je de oorzaak niet kunt achterhalen. Het gevoel hebben dat er iets schrikbarends te gebeuren staat, een heel onbestemd gevoel. Deze remedie leert je om je af te sluiten voor de indrukken en invloeden van anderen. Op deze manier zal angst niet langer het leven beheersen.

3. BEECH / Fagus sylvatica / Beuk

Zij vinden het lastig om tekortkomingen van anderen te begrijpen. Deze remedie helpt je om positieve gevoelens toe te laten.

 

4. CENTAURY / Centaurium umbellatum / Duizendguldenkruid

Van toepassing bij een zwakke wil en geen nee kunnen zeggen. De eigen individualiteit krijgt veel te weinig ruimte. Bij inname van Centaury ontstaat een grote sprong in de zelfontplooiing door te leren dienstbaar naar jezelf zijn.

5. CERATO / Ceratostigma willmottiana / Loodkruid

Voortdurend raad vragen van anderen en niet op je eigen oordeel durven te vertrouwen. Deze bloesem helpt om innerlijke zekerheid te ervaren en te vertrouwen op je eigen oordeel. 

 

6. CHERRY PLUM / Prunus cerasifera / Kerspruim

Er is een angst voor verlies van zelfbeheersing (driftbuien, zenuwinzinking). Irrationele gedachten komen naar boven en je bent bang jezelf niet onder controle te hebben. Cherry Plum zorgt voor ontspannenheid, en meer gemoedsrust. 

 

7 . CHESTNUT BUD / Aesculus hippocastanum /

Paardenkastanjeknop

Steeds weer worden dezelfde fouten gemaakt en daar worden-, geen nieuwe ervaringen uitgehaald en lessen van geleerd. Je leert om actief nieuwe ervaringen op te doen en daar ook gebruik van te maken.

8. CHICORY / Cichorium intybus / Cichorei

De ander willen claimen en bemoeizuchtig zijn. De kinderen niet los kunnen laten. Egocentrisch. De bloesem brengt je naar onzelfzuchtige liefde. 

 

9. CLEMATIS / Clematis vitalba / Bosrank

In een eigen fantasiewereld leven met 'verstrooidheid'. Dromerigheid en snel flauwvallen. Het helpt bij het creëren van een actieve belangstelling. 

 

 

10. CRAB APPLE / Malus pumila / Appel

Geobsedeerd van zuiverheid. Je snel vies voelen en je blind staren op details. Het helpt om meer in balans te zijn en bevrijd te worden van afkeer. 

 

11. ELM / Ulmus procera / Lep

Tijdelijk niet meer je verantwoordelijkheden kunnen dragen. De verantwoordelijkheid is te veel geworden. Het zorgt ervoor dat je de taken die je moet of wilt doen wel weer kunt dragen.

12. GENTIAN / Gentiana amarella / Gentiaan

Pessimistisch, snel je schouders laten hangen bij tegenslag. De eeuwige twijfelaar. De Bach remedie geeft moed en positiviteit.

 

13. GORSE / Ulex europaeus / Gaspeldoorn

Volledige wanhoop, geen hoop meer hebben en elke herstel poging nutteloos vinden. Stiltand voelen na enige vooruitgang tijdens een behandeling voor chronisch probleem of ziekte.

14. HEATHER / Calluna vulgaris / Struikheide

Volledige aandacht voor eigen problemen. Niet naar anderen willen luisteren. Vastklampen aan toehoorders. Praatziek. Helpt om meelevend en hulpvaardig te zijn. Meer ruimte voor de ander.

15. HOLLY / Ilex aquifolium / Hulst

Jaloezie, afgunst en haat op alle niveaus. Wraakgevoelens en snel wantrouwig. Helpt liefde te voelen voor jezelf en anderen. 

16. HONEYSUCKLE / Lonicera caprifolium /

Kamperfoelie.

Mensen die in het verleden blijven leven en niet in het heden. Daar heimwee naar hebben.

17. HORNBEAM / Carpinus betulus / Haagbeuk

Uitputting (bijvoorbeeld als je te lang les hebt gegeven of hebt gestudeerd). De dagelijkse sleur. Routine. Weer in je kracht komen. 

18. IMPATIENS / Impatiens glandulifera /

Reuzenbalsemien.

Ongeduldig, kan geen begrip voor opbrengen als anderen een trager tempo hebben. Snel in handelen en denken. Nerveuze energie. Brengt geduld, begrip en zachtmoedigheid. 

 

19. LARCH / Larix decidua / Lariks

Gebrek aan zelfvertrouwen, minderwaardigheidscomplex, faalangst. Het opbouwen van zelfvertrouwen. 

20. MIMULUS / Mimulus guttatus /Maskerbloem

Benoembare angsten of fobieën. Verlegenheid en terugtrekken. Snel blozen of stotteren. Brengt dapperheid. 

 

21. MUSTARD / Sinapis arvensis / Herik

Neerslachtig, somberheid (in een keer, dus zonder duidelijke aanwijzing). Helpt bij het weer voelen van innerlijke-vreugde.

 

22. OAK / Quercus robur / Eik

Uitzonderlijk groot uithoudingsvermogen. Werken tot je erbij neervalt. Overdreven plichtsgetrouw voelen. Oak verzacht deze gevoelens voor je.  

23. OLIVE / Olea europaea / Olijf

Apathie, overdreven passief zijn, je energie voelen wegstromen. Je krijgt weer motivatie en krijgt weer aandacht en belangstelling voor de dingen om je heen.

 

24. PINE / Pinus sylvestris / Den

Wanhoop, geen eigenwaarde, zelfverwijten, de schuld op je nemen (de zondebok). Vergiffenis mogen voelen.  

 

25. RED CHESTNUT / Aesculus carnea / Rode kastanje.

Bemoederende ouders, vrezen voor het ergste, overdreven bezorgdheid voor het welzijn van de personen waar je van houdt. Negatieve gedachten worden omgezet in positieve gedachten.

 

26. ROCK ROSE / Helianthemum nummularium /

Zonneroosje.

Acute paniek of crisissituaties, doodangst, levensbedreigende situatie en die angst nog in je voelen. De bloesem geeft moed. 

27. ROCK WATER / Aqua petra / Bronwater

Onbuigzaam, starheid, zelfgenoegzaamheid. Leren om innerlijke vrijheid te voelen.

28. SCLERANTHUS / Scleranthus annuus /

Hardbloem.

Besluitenloosheid, van het ene in het andere uiterste vallen, wisselende stemmingen. Onbalans. Het geeft innerlijke evenwicht. 

 

29. STAR OF BETHLEHEM / Ornithogalum umbellatum / Vogelmelk.

Onverwerkte schok, klachten als gevolg van een onderwerkt trauma en-. psychosomatische aandoeningen. Bevrijd mogen worden.

30. SWEET CHESTNUT / Castanea sativa /

Tamme kastanje.

Volslagen wanhopig, enorme radeloosheid, niet meer weet hoe je verder moet. De bloesem geeft hoop en perspectief.

 

31. VERVAIN / Verbena officinalis / IJzerhard

Te fanatiek, overdreven inspanningen, te enthousiast. Het helpen bij het maken van een betere inschatting. Helpt bij versoepeling. Meer rust in het hoofd. 

 

32. VINE / Vitis vinifera / Wijnrank

Dominant, tirannieke neigingen, bazig, over lijken gaan, arrogant. Leiding nemen op een begripvolle wijze.

33. WALNUT / Juglans regia / Walnoot

Twijfels bij het nemen van beslissingen omtrent een nieuwe levensfase, zoals een verhuizing, menopauze of een echtscheiding. Onbewust beïnvloedbaar door de mening van anderen. Helpt om je daarvan los te maken. Heroriëntering. 

 

34. WATER VIOLET / Hottonia palustris /

Waterviolier.

Sterk op zichzelf gericht, sterke persoonlijkheid, afstandelijke personen. Helpt om contact met anderen te maken. 

35. WHITE CHESTNUT /

Aesculus hippocastanum / Paardenkastanje.

Constant aan het piekeren en dingen overdenken. Ongewenste gedachten, innerlijke strijd, concentratiestoornissen. Chronische hoofdpijn door je eigen gedachten. Met de dag leven, meer in evenwicht komen en-, helderheid krijgen.

36. WILD OAT / Bromus ramosus / Ruwe dravik.

De eeuwige student, geen helder levensdoel. Helpt om te weten wat je nu wilt. 

37. WILD ROSE / Rosa canina / Hondsroos

Passieve berusting, onverschilligheid, de strijd volledig naast je neerleggen. Wilde Rose activeert en geeft motivatie. 

 

38. WILLOW / Salix vitellina / Wilg

Verbittering, wrok, problemen bij andere leggen, jezelf zielig vinden. Het geeft een vredig gevoel van geluk.